İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ŞİRKETLERİN ESNEK ÇALIŞMA ANLAYIŞI, MÜŞTERİ TEMELLİ, EKİP ANLAYIŞLI ve ZAMAN EKSENLİ ÜRETİM METODU İLE İNSAN KAYNAKLARININ UYGUN PLANLAMASINDA FAYDA GÖRMEKTEYİZ.

UYGUN PLANLAMA, PLANLARIN UYGULANMASI ve KONTROLU İLE ÜRETİLEN KATMA DEĞERDEN ÇALIŞANIN PAY ALMASI İÇİN, İNSAN KAYNAĞININ ENTELLEKTÜEL BİRİKİM SAĞLAMASI VE REEL KAYNAKLARIN SERMAYE HALİNE DÖNÜŞMESİ İLE MÜMKÜN OLACAKTIR. BU HUSUS, ETKİN KAYNAK KULLANIMI ve ÜRÜN ARTIŞINA SEBEBİYET VERECEKTİR.

ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINI ARTTIRMAK, ŞİRKETLERİN PERFORMANSINI DA ARTACAK, FİNANS ve SERMAYE FAKTÖRLERİ VERİMLİ OLARAK GELECEĞE TAŞINACAK, YENİ ÖRGÜT MODELLEMESİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULACAKTIR.

İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİNDE SABİT DEĞERLER ve OBJEKTİF GÖZLEMLER ÖNEMLİ OLUP, AMAÇ ve HEDEFLERİN TESBİTİ, AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN KULLANILACAK METODLAR, UYGULAMANIN DİZAYNI, ETKİ TESBİTİ, ŞİRKETLERİN HEDEFLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA, YENİDEN HEDEF TESBİTİ İLE İNSAN KAYNAKLARI ADİL BİR ŞEKİLDE KATMA DEĞERDEN PAY ALABİLECEKTİR.

Building image showing the company
Building image showing the company

İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ

TOPLUMSAL HAYATIN UYUMLU SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK KURALLARIN BİRBİRİ İLE ANENGLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK YAPILACAK ORGANİZASYONUN TEMELİNDE ÇATIŞMAYA İMKAN VERMEYEN HUSUSLAR OLACAKTIR.

ÇALIŞANLAR ARASINDA ÇATIŞMALARA İMKAN VERMEMEK İÇİN KESKİN FARKLILIKLAR DEĞİL, BİRLİKTELİKLER ÖN PLANA ÇEKİLECEKTİR. ÇÜNKÜ, TOPLUMSAL KURALLAR BİREYLER İÇİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN BİR DAVRANIŞA, HAREKETE, İNANÇA, DEĞER YARGISINA ve SİSTEMİNE BAĞLIDIR. GÜNLÜK YAŞAMIN PRATİĞİNDE AHLAKİ DEĞERLER, İNANÇLAR GELENEK ve GÖRENEKLER ŞİRKETLERİN ORGANİZASYON SÜRECİNDE KULLANILACAKTIR.

ÇALIŞANLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ, REKABET, ÇATIŞMA ve DAYANIŞMA ÖZELLİKLERİ TESBİT EDİLEREK ÇALIŞAN İÇİN KAZANILABİLECEK STATÜLER İŞLETMELERİN ORGANİZASYON SÜRECİNDE TEMEL OLACAKTIR.

SOSYAL HAYATIN DİNAMİKLERİ ŞİRKET ORGANİZASYONUNDA, ŞİRKETİN DEĞİŞİMİ ve GELİŞİMİ İÇİN İLETİŞİMİN KURULMASINDA, BİLGİLERİN PAYLAŞILMASINDA , UZMANLAŞMALARDA, İŞ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURLMASINDA, DOĞRU ALGILAMA SİSTEMİNDE KULLANILACAKTIR.

ÇALIŞANLAR ARASI UYUM

ŞİRKETLERDE YÖNETSEL KARARLAR İLE ORTAYA ÇIKAN İŞBÖLÜMÜNÜ DIŞINDA ÇALIŞANLAR ARASINDA ORTAK KARAR İLE DE OLUŞMASI İÇİN GAYRET SARFEDİLECEKTİR. ÜRETİMİN TOPLUMSAL YARARI ve DEĞERİ, İŞBÖLÜMÜNÜN OLUŞTURULACAĞI SİSTEMİN ÇALIŞANA SAĞLADIĞI GETİRİ İLE EŞDEĞER OLACAKTIR. İŞBÖLÜMÜNE ÜRETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE BAKILIP ÜRETİMİN PARAYA DÖNÜŞMESİ SAĞLANACAKTIR.

İŞBÖLÜMÜ, KİMLERİN HANGİ İŞİ NE SÜREDE, NEREDE ve NASIL YAPACAĞINI BELİRLEDİĞİNDE GENEL BİR KOORDİNASYON MESELESİ ORTAYA ÇIKACAKTIR. BU SEBEPLE DE ÇALIŞMA ZAMANI, STANDARTLAR KALİTE İLE ÇALIŞANLARDAKİ YAŞ GRUPLARI, TECRÜBELER, BİLGİLER EĞİTİMLER DAİMA GÜNDEMDE OLACAKTIR.

SOSYAL SERMAYE OLARAK İZAHI YAPILAN İLİŞKİLER MANZUMESİ, SOSYAL HAYATIN BİLEŞENİ OLARAK ARKADAŞLIK, KOMŞULUK SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIM, TOPLUMSAL FAYDA SAĞLAYACAK PROJELERDE YER ALMAK, ÇATIŞMAYA YER VERMEYEN DAVRANIŞLAR ORTAK PAYDA OLARAK KABUL EDİLECEK, HAK VE HUKUKA UYGUNLUK ÖN PLANDA TUTULACAKTIR.

Building image showing the company