Yenilenebilir enerjinin gittikçe artan öneminden dolayı enerjide yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji yatırımlarına yönelinmiştir.

İnsanlığın temiz enerjiye olan ihtiyacının gün geçtikçe artması yanında, yoğun sanayinin mekansal dağılımında eşitsizliklerden doğan bireysel mutsuzlukların giderilmesi için yatırım yaparak yemiz enerji sağlamak düşüncesi ile enerjide rüzgar, güneş, biyogaz yatırımları hedeflenmiştir.

Bu hedef, daha yaşanılabilir ve daha temiz bir dünyayı insanlığın hizmetine sunmak ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini, güvenliğini, teknolojik gelişimini sağlamak şeklinde sonuçlandırılacaktır.

Evrensel kurallar ve toplumsal değerlerle sınırlı olacak şekilde yöneten-çalışan işbirliğine ve iletişimine bağlı kalınarak şirket kültür halinde bir çalışma ahlakı oluşturulacaktır.

Yöneticilerin ve çalışanların bilgi, tecrübe ve yeteneklerini toplumsal hayatın temel unsuru olarak kabul edip, çalışanların hayat standartlarının yükseltilmesi, gelir seviyesinin arttırılması, sağlık, eğitim, güvenlik alanlarında başarılarını öne çıkarmak gibi hassasiyetler şirket için temel ilke niteliğindedir.

Şirket yönetiminde maksimum verim almaya yönelik olarak çalışanlar arasında siyasi beklentilerden uzak iş birliği kurulacaktır. Bilgi, tecrübe ve yeteneklere göre görüş birliği sağlamak, ortak akıl kullanmak, temel ilkeler arasındadır.

Yönetimde hak ve hakikatten yana bir idealden hareketle iş ve zamanı maksimum verimde kullanarak hedefi gerçekleştirmek suretiyle şirketin iş kapasitesinin de arttırması sağlanacaktır.

Building image showing the company

Misyonumuz

Ülke ekonomisine katkı, refah düzeyini arttırmak, sürdürülebilir çevre ve enerji işbirliği.

Vizyonumuz

Hak ve hukuka saygılı işletme, teknolojik gelişimde ve uygulamada öncü, kişi ve tabiat haklarında üstünlük, çalışanların kişisel gelişimi, eğitimi ve motivasyonu, işletme çalışan performansında maksimum seviye.

Değerlerimiz

Davranışlarda adalet, yönetimde tarafsızlık ve yüksek sorumluluk, çalışmalarda dürüstlük, çalışanların iş güvenliği ve sağlığında yüksek hassasiyet.

Etik Konumumuz

İİş sorumluluğu, gizlilik, ilişkilerde samimiyet, başarı ve gelişim için toplumsal değer yargılarına, uluslararası hak ve hukuk kurallarına bağlılık.

Şirketlerimiz

ÇANDARLI RES ÜRETİM A.Ş. 2019
FLAŞ BOR BES ÜRETİM A.Ş. 2019

Daha Yakından

Rakamlarla FLAŞ ENEREJİ

0 Hizmet Yılı
0 Güç Kapasitesi
0 Enerji Tesisi
CO2 Karbon Salınımı Engellenmesi